PDF Drukuj

Regulamin

Odcienie kolorów produktów prezentowanych w Serwisie Lojalnościowym o charakterze usług IT mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień i kalibracji monitora! Parametry maszyn są zbliżone, zależne od typu i konfiguracji maszyny.
Aby uzyskać dokładniejsze informacje prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta pod numerem telefonu: 796 888 875.
Rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

1. Serwis Lojalnościowy o charakterze usług IT działający pod adresem www.stolarskiemaszyny.com.pl, prowadzony jest przez CAI Atvhh Media Platform na zlecenie firmy Traper [Maszyny Stolarskie], z siedzibą w Słupsku., ul. Zamiejska 14, NIP: 839-140-73-35.

2. Atvhh Media Platform Zastrzega sobie prawo do realizacji niektórych zasobów i materiałów nie będących własnością Traper [Maszyny Stolarskie].

3. W kwestiach spornych prosimy pisać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. / podając nazwę domeny i powód. / Strona realizatora: https://www.atvhh.pl

4. Wszystkie materiały to jest: zdjęcia, ikony, loga, opisy, rozwiązania techniczne, rozwiązania programistyczne - należą do ich właścicieli i nie zezwala się na wykorzystywanie tych materiałów bez pisemnej zgody firmy Traper [Maszyny Stolarskie] lub Atvhh Media Platform.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy Traper [Maszyny Stolarskie], znajdujący się w miejscowości Słupsk.

6. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.

7. Zawartość oferty internetowej znajdującej się na stronie www.stolarskiemaszyny.com.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66 i art. 543).

8. Ceny towarów podane w złotówkach nie uwzględniają podatku VAT.

9. Zastrzeżone terminy przez firmę Traper [Maszyny Stolarskie] do skorzystania z oferowanego produktu mają charakter promocji i obowiązują tylko w ściśle określonym czasie, po którym oferta staje się nieważna i jest ona ustalana przez firmę Traper [Maszyny Stolarskie].

Składanie zamówienia

1. Serwis Lojalnościowy o charakterze usług IT prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia będą realizowany tylko wtedy jeśli zostaną uprzednio dokonane płatności z tytułu zamówienia.
3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:
a) zamówienia złożone osobiście pod adresem firmy: ul. Zamiejska 14, Słupsk.
b) zamówienia złożonego e-mail'em lub telefonicznie: 796 888 875.
3a. Po złożeniu zamówienia klient zostaje poinformowany telefonicznie o jego przyjęciu.
4. Firma Traper [Maszyny Stolarskie] zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w szczególności takiego, które nie zawiera adresu e-mail lub numeru telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
5. Zakupów w serwisie Lojalnościowy o charakterze usług IT może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
6. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu.
7. Po złożeniu zamówienia Klient ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 48 godzin.
8. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie poinformowania Klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika firmy Traper [Maszyny Stolarskie].
9. Na zakup wszystkich maszyn obowiązuje 30% zadatek. Termin realizacji zamówienia jest zgodny z zamówieniem , ale nie zależnym od Traper [Maszyny Stolarskie].
10. Traper [Maszyny Stolarskie] zastrzega prawo zmiany terminu dostawy maszyny lub urządzenia w przypadkach nie zależnych od spółki np.:
a) maszyna przed dostawą ulegnie uszkodzeniu w czasie transportu,
b) producent lub dostawca przesunie termin dostawy maszyny.
11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
12. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.
13. Serwis Lojalnościowy o charakterze usług IT zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
14. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


Realizacja zamówienia


1. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od możliwości producenta, jak również od rodzaju transportu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, firma Traper [Maszyny Stolarskie] zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia, bądź odstąpienia od umowy, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.
2. W przypadku braku odbioru awizowanego towaru – ponowna dostawa zostaje dokonana po opłaceniu przez Klienta wynikających stąd kosztów. W razie nie opłacenia w/w kosztów w terminie 3 dni od wezwania Klienta e-mail’em na adres z którego przyszło zamówienie – transakcja zostaje anulowana, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy i odbioru towaru.
3. Wszystkie towary dostępne w Serwis Lojalnościowy o charakterze usług IT nie objęte są gwarancją producenta.
4. Wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane po zabraniu towaru z firmy przez Klienta.
5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach produktów, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru i również nie będą uwzględniane (jak w pkt. 4).
6. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki i sprawdzenia w chwili dostawy, czy wyrób nie posiada widocznych uszkodzeń i jest zgodny z zamówieniem. Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia lub jest nie zgodny z zamówieniem Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien zostać spisany protokół szkodowy przez kuriera w którym będzie opisana szkoda lub zaznaczony niewłaściwy towar, data i podpis kuriera. O takiej sytuacji należy powiadomić Serwis Lojalnościowy o charakterze usług IT www.stolarskiemaszyny.com.pl wysyłając e-mail'a na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niewłaściwego towaru, czy ubytku przesyłki w transporcie.
7. Zwroty prosimy przesyłać na koszt własny na adres firmy Traper [Maszyny Stolarskie] ul. Zamiejska 14, 76-200 Słupsk.
Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Serwisu Lojalnościowy o charakterze usług IT są poufne i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ”O ochronie danych osobowych”.
Zgodnie z ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
8. W przypadku nie uregulowania zobowiązań finansowych względem Traper [Maszyny Stolarskie] klient traci prawo do wszelkich usług i roszczeń.

Ogólne postanowienia regulaminu.


1. Firma Traper [Stolarskie Maszyny] zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, dodawania kolejnych pozycji, usuwania ich i odwoływania obowiązujących wybranych pozycji regulaminu.

Powyższy regulamin obowiązuję od dnia 03 lipca 2013r.

©


Prawa Autorskie: Copyright Atvhh Media Platform 1999-2018

Frezarki

Frezarko-pilarka LUREM

Frezarko-pilarka LUREM

Cena: 4 900 zł / [PLN]

Informacje o produkcie

Szczegóły produktu

2-prędkości na frezarce
Wrzeciono 30 mm
2-prędkości na pile
Piła: podnoszenie i opuszczanie
Przesuw boczny

Posiadamy WSZYSTKIE FABRYCZNE MASZYNY STOLARSKIE.
Tel. 796888875
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Zamiejska 14
Serwis: zależny od wskazań klienta
Dostępność: ta maszyna jest dostępna
Stan: używana
Transport: cała polska
Godziny przyjmowania zgłoszeń: od 7:00 do 17:00
Wsparcie:
Firma: TRAPER [Stolarskie Maszyny]

Frezarka dolnowrzecionowa POGONU

Frezarka dolnowrzecionowa POGONU

Cena: 3 900 zł / [PLN]

Informacje o produkcie

Szczegóły produktu

4-prędkości obrotowe: 3000, 4500, 6000, 9000
Wrzeciono wymienne średnicy 30 mm
Przykładnica jednostronnie regulowana
Hamulec
Rekomendowana
Mocna i solidna frezarka dolnowrzecionowa

Posiadamy WSZYSTKIE FABRYCZNE MASZYNY STOLARSKIE.
Tel. 796888875
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Zamiejska 14
Serwis: zależny od wskazań klienta
Dostępność: ta maszyna jest dostępna
Stan: używana
Transport: cała polska
Godziny przyjmowania zgłoszeń: od 7:00 do 17:00
Wsparcie:
Firma: TRAPER [Stolarskie Maszyny]

Frezarko-kopiarka REICHENBACHER do płaskorzeźb

Frezarko-kopiarka REICHENBACHER do płaskorzeźb

Cena: 17 800 zł / [PLN]

Informacje o produkcie

Szczegóły produktu

6- wrzecion
Maszyna Niemiecka
Mocna i solidna frezarko-kopiarka

Posiadamy WSZYSTKIE FABRYCZNE MASZYNY STOLARSKIE.
Tel. 796888875
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Zamiejska 14
Serwis: zależny od wskazań klienta
Dostępność: ta maszyna jest dostępna
Stan: używana
Transport: cała polska
Godziny przyjmowania zgłoszeń: od 7:00 do 17:00
Wsparcie:
Firma: TRAPER [Stolarskie Maszyny]

Frezarka dolnowrzecinowa SCHNAJDER

Frezarka dolnowrzecinowa SCHNAJDER

Cena: 5 500 zł / [PLN]

Informacje o produkcie

Szczegóły produktu

3 - prędkości obrotowe
Wrzeciono wymienne średnicy 30 mm
Przykładnica obustronnie regulowana
Maszyna Niemiecka
Rekomendowana
Mocna i solidna frezarka dolnowrzecinowa

Posiadamy WSZYSTKIE FABRYCZNE MASZYNY STOLARSKIE.
Tel. 796888875
Email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Zamiejska 14
Serwis: zależny od wskazań klienta
Dostępność: ta maszyna jest dostępna
Stan: używana
Transport: cała polska
Godziny przyjmowania zgłoszeń: od 7:00 do 17:00
Wsparcie:
Firma: TRAPER [Stolarskie Maszyny]

Szlifierki

Szlifierki

Szlifierka 1000 VEB Szerokość taśmy 1000 mm.2 walce Czytaj pełną ofertę Cena: 8 500 zł / [PLN] Szlifierka kątowa... [Więcej]

Szlifierka, Cykliniarka

Szlifierka, Cykliniarka

Szlifierka, Cykliniarka Cena: 950 zł / [PLN] Informacje o produkcie Szczegóły produktu Tania Szlifierka-Cykliniarka Posiadamy... [Więcej]

Szlifierka do kantów z wyciągiem SCHMID

Szlifierka do kantów z wyciągiem...

Szlifierka do kantów z wyciągiem SCHMID Cena: 6 500 zł / [PLN] Informacje o produkcie Szczegóły produktu Własny wyciąg... [Więcej]

Szlifierka szerokotaśmowa BUTFERING 110

Szlifierka szerokotaśmowa BUTFERING 110

Szlifierka szerokotaśmowa BUTFERING 110 Cena: 12 500 zł / [PLN]     Informacje o produkcie Szczegóły produktu Szerokość taśmy... [Więcej]

Szlifierka kątowa z wyciągiem SHMID

Szlifierka kątowa z wyciągiem SHMID

Szlifierka kątowa z wyciągiem SHMID Cena: 6 500 zł / [PLN] Informacje o produkcie Szczegóły produktu Własny wyciąg Filtr w... [Więcej]

Szlifierka szerokotaśmowa SANDIGMASTER

Szlifierka szerokotaśmowa SANDIGMASTER

Szlifierka szerokotaśmowa SANDIGMASTER Cena: 15 500 zł / [PLN]     Informacje o produkcie Szczegóły produktu Szerokość taśmy... [Więcej]

Szlifierka długotaśmowa HESSEMANN

Szlifierka długotaśmowa HESSEMANN

Szlifierka długotaśmowa HESSEMANN Cena: 4 700 zł / [PLN] Informacje o produkcie Szczegóły produktu Wymiar stołu roboczego... [Więcej]

Szlifierka słupowa z oscylacją

Szlifierka słupowa z oscylacją

Szlifierka słupowa z oscylacją Cena: 3 500 zł / [PLN] Informacje o produkcie Szczegóły produktu Oscylacja Stolik regulowany... [Więcej]Uwaga: przedstawione oferty mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
logo


SPOŁECZNE MEDIA
facebook twitter youtube


Copyright © TRAPER,
stworzono przez: Atvhh Media Platform